Chặn địa chỉ IP truy cập website bởi Nginx Server

Bởi: Admin Nga Linh - 24-02-2024
Lượt xem: 1.536 lượt
Chặn địa chỉ IP truy cập website bởi Nginx Server

Khi website của bạn bị 1 lượng truy cập bất thường từ 1 IP hay 1 dải IP, bạn có thể block IP đó bằng cách sử dụng cấu hình Nginx Server

Khi website của các bạn được public trên môi trường Internet, webiste của các bạn có thể bị tấn công DOS, DDOS... các bạn có thể kiểm tra website bị ddos hay không để có thể chặn hoặc block 1 IP hay 1 dải IP nào đó bằng Nginx web server.

Theo thiết lập mặc định các file cấu hình Nginx sẽ được nằm ở /etc/nginx/conf.d/*.conf  hoặc /etc/nginx/sites-enabled/*. Các bạn hãy tạo cho mình 1 file blockips.conf ở thư mục /etc/nginx/conf.d với nội dung như sau: 

1. Chặn 1 địa chỉ 1 IP

Ví dụ để chặn IP 45.117.171.119, Các bạn nhập nội dung như sau:

deny 45.117.171.119;

rồi lưu vào file blockips.conf. Sau đó thực hiện restart Nginx để nhận cấu hình mới bằng lệnh: service nginx restart.

2. Chặn 1 dải địa chỉ IP

Các bạn thêm /24 vào phía sau IP đó. Ví dụ

deny 45.117.171.0/24;

rồi lưu vào file blockips.conf. Sau đó thực hiện restart Nginx để nhận cấu hình mới bằng lệnh: service nginx restart.

3. Tổng kết

Như vậy bằng 1 cách đơn giản Nga Linh đã hướng dẫn các bạn Chặn địa chỉ IP truy cập website bởi Nginx Server. Chúc các bạn thành công !!!