Một số lệnh kiểm tra cấu hình server VPS

Bởi: Admin Nga Linh - 24-02-2024
Lượt xem: 997 lượt
Một số lệnh kiểm tra cấu hình server VPS

Khi bạn mua server VPS từ nhà cung cấp hoặc truy cập vào 1 server mới, bạn có thể kiểm tra thông số cấu hình server bằng vài lệnh đơn giản

Dưới đây, Nga Linh xin hướng dẫn các bạn 1 số lệnh kiểm tra cấu hình server đơn giản như sau

1. Kiểm tra thông tin ổ cứng

Các bạn gõ vào Terminal sau khi đã SSH vào server: df -h

 

Kiểm tra ổ cứng server

2. Kiểm tra thông tin Ram

Các bạn gõ vào Terminal sau khi đã SSH vào server: free -m

 

Kiểm tra thông tin Ram server

3. Kiểm tra cấu hình CPU

Các bạn gõ vào Terminal sau khi đã SSH vào server: cat /proc/cpuinfo

 

Kiểm tra cấu hình CPU server

Tổng kết:

Như vậy bằng 1 vài lệnh đơn giản, Nga Linh đã giúp các bạn kiểm tra cấu hình server VPS một cách đơn giản dễ dàng, chúc các bạn thành công !!!