Dự án web MCC Online do Nga Linh tư vấn và thiết kế

MCC Online

Lượt xem: 5.288 lượt

Hệ thống đào tạo trực tuyến số 01 Việt Nam, cổng kết nối Chuyên gia với Học viên, được vận hành bởi MCC - Mentor Community Center

Thông tin dự án

🍀MCC (Mentor Community Center) là Trung tâm hỗ trợ kiến thức và kỹ năng thực tế cho sinh viên. Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng ý nghĩa, MCC đã và đang gắn kết mạng nối giữa sinh viên và cựu sinh viên, tạo kênh cơ hội việc làm cho sinh viên.

🍀Được thành lập bởi đội ngũ sinh viên xuất sắc và các Thủ khoa các thế hệ, MCC mong muốn được hỗ trợ, chia sẻ, thúc đẩy và xã hội hóa việc đào tạo chất lượng sinh viên, gắn chặt lý thuyết với thực tiễn để xây dựng một cộng đồng sinh viên Ngân hàng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Phiên bản web: https://ngalinh.com/du-an/9-mcc-online

Phiên bản App IOS: https://ngalinh.com/du-an/19-app-mentortee

Phiên bản App Android: https://ngalinh.com/du-an/20-app-mentortee-android

Liên kết: https://mcconline.edu.vn/